Yii2 กับ Heroku + ClearDB

สำหรับวันนี้เราจะมาดูภาคต่อของ Yii2 หลังจากที่ได้เอาขึ้นไปอยู่บน Heroku แล้ว (อ่านตอน Yii2 กับ Heroku ได้ที่นี่) ‣ มาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงให้ Yii2 ของเราสามารถใช้งานร่วมกับ ClearDB ที่มีให้บน Heroku ได้ (แทนการใช้ MySQL และ phpMyAdmin บน localhost)

ClearDB

Pagination


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0