นิดๆ หน่อยๆ นะกับการเขียน Markdown

Markdown ในการเขียน markdown (ไฟล์ที่มีนามสกุล - file type .markdown หรือ .md เช่นพวก readme.md เป็นต้น) ที่เป็นการเขียน lightweight markup language ด้วยการใช้รูปแบบของ text file ธรรมดาทั่วๆ ไป ในเนื้อหาตอนนี้เราได้เอา markdown syntax ที่ต้องใช้ทั่วๆ ไปสำหรับมือใหม่หรือกับใครที่ไม่อยากจำ มารวมไว้ให้เผื่อใครจะเปิดมาดูได้ใช้อ้างอิงได้อย่างสะดวก ส่วน original spec นั้นดูได้จากที่ Daring Fireball by John Gruber

การกำหนด Header

# Header1
## Header2
### Header3
#### Header4
##### Header5
###### Header6
หรือใช้การตีเส้นใต้ก็ได้สำหรับ
Header1
=======
Header2
-------

Header1

Header2

Header3

Header4

Header5
Header6

การกำหนดตัวเน้น

ตัวเอน: *ตัวเอนด้วยดอกจัน* หรือ _ตัวเอนด้วยขีดล่าง_
ตัวหนา: **ตัวหนาด้วยดอกจันติดกัน 2 ตัว** หรือ __ตัวหนาด้วยขีดล่าง 2 ขีดติดกัน__
ตัวเอนและหนา: _**ตัวเอนและหนา คือ เอา 2 อย่างมารวมกัน 2 ดอกจันและขีดล่าง**_
ตัวขีดฆ่า: ~~ตัวขีดฆ่าทำมาจากแบบนี้~~
หรือเราจะใช้ <u>Inline HTML</u> กำกับไว้ก็ได้แบบนี้ <b>ตัวอย่างหนาๆ</b>

ตัวเอน: ตัวเอนด้วยดอกจัน หรือ ตัวเอนด้วยขีดล่าง
ตัวหนา: ตัวหนาด้วยดอกจันติดกัน 2 ตัว หรือ ตัวหนาด้วยขีดล่าง 2 ขีดติดกัน
ตัวเอนและหนา: ตัวเอนและหนา คือ เอา 2 อย่างมารวมกัน 2 ดอกจันและขีดล่าง
ตัวขีดฆ่า: ตัวขีดฆ่าทำมาจากแบบนี้
หรือเราจะใช้ Inline HTML กำกับไว้ก็ได้แบบนี้ ตัวอย่างหนาๆ

การเรียงลำดับของหัวข้อ

หัวข้อเรียงลำดับตัวเลข
1. หัวข้อเรียงตัวเลขในลำดับที่หนึ่ง
2. หัวข้อเรียงตัวเลขในลำดับที่สอง
3. หัวข้อเรียงตัวเลขในลำดับที่สาม

หัวข้อแบบไม่เรียงเลข
* จะใช้เครื่องหมาย (*) นำ
- หรือใช้เครื่องหมาย (-) นำ
+ หรือใช้เครื่องหมาย (+) นำ ได้ทั้งหมด

หัวข้อลำดับแบบใช้ตัวเลข

  1. หัวข้อในลำดับที่หนึ่ง
  2. หัวข้อในลำดับที่สอง
  3. หัวข้อในลำดับที่สาม

หัวข้อลำดับแบบไม่ใช้ตัวเลข

  • จะใช้เครื่องหมาย (*) นำ
  • หรือใช้เครื่องหมาย (-) นำ
  • หรือใช้เครื่องหมาย (+) นำ ได้ทั้งหมด

การตีเส้นแนวนอน

ใช้การเขียน ขีดกลาง
---
หรือ ดอกจัน
***
หรือ ขีดล่าง ติดกันอย่างน้อย 3 ตัว
___

การแสดงข้อความในคำพูด (Blockquote)

> เราสามารถเอาชนะชะตากรรมได้  
> ไม่ได้ชนะที่ไหน  
> หากชนะที่ใจนั่นเอง
>
> ~ พระไพศาล วิสาโล

เราสามารถเอาชนะชะตากรรมได้
ไม่ได้ชนะที่ไหน
หากชนะที่ใจนั่นเอง

~ พระไพศาล วิสาโล


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0