รูปแบบที่ใช้เวลาจะเขียน Post

If you are our website’s writer: READ THIS FIRST! • สำหรับทุกคนที่จะเขียน blog ลงที่นี่: กรุณาอ่านเนื้อหานี้ก่อน!

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันที่ดูง่ายและสะดวกสำหรับการเข้ามาใช้งานที่ website นี้ ในหน้าที่ต่างๆ กันของ: คนเขียน / คนอ่าน / และ machine (ในการแปลง format) เราจึงขอสร้างข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดสำหรับการเขียน post เอาไว้ในที่นี้

สารบัญ

Front Matter

หัวไฟล์ของ Markdown (.md file) จะมีหัวข้อตามตัวอย่างข้างล่างนี้

---
author: reallife
layout: post
title: "รูปแบบที่ใช้เวลาจะเขียน Post"
date: 2017-11-22 17:55:47 +0700
description: >
  If you are our website's writer: **READ THIS FIRST!** • สำหรับทุกคนที่จะเขียน blog ลงที่นี่: **กรุณาอ่านเนื้อหานี้ก่อน!**
categories: [developer]
tags: [hydejack, post]
comments: true
---

Headers

สำหรับการเขียนหัวข้อ เราตกลงให้มีใช้กัน 2 ขนาด คือ

  • หัวข้อใหญ่ ให้ใช้ ### (header3) และ
  • หัวข้อเล็กลง ให้ใช้ #### (header4)
### หัวข้อใหญ่
#### หัวข้อเล็กลง

อันนี้เป็นข้อแนะนำสำหรับความสวยงาม อ่านเนื้อหาได้สบายตา และ เกี่ยวข้องโดยตรงกับรูปแบบที่จะถูกแปลงเนื้อหาของหน้าที่เขียน ในการที่จะให้ระบบทำ สารบัญ - TOC {:toc} ให้เราด้วยโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: สำหรับ {:toc} จะสร้าง link มาจาก header ที่เราเขียน (พบว่า link ที่สร้างมาจะใช้ได้เฉพาะกับ header คำภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Images

ขนาดของรูปที่ไม่ใช่รูปที่เกิดจากการ embedded ให้ใช้:

  • รูปเล็ก 200x200
  • รูปทั่วไป 400x200
  • รูปยาว 800x100

Cover image 200x200

Story image 400x200

BarLine image 800x100

หมายเหตุ: ใช้ Inline + style="border-radius:50%" ในกรณีให้ Cover image กลม / ใช้ tag {:.lead} ดึงรูปยาวให้เต็ม และใช้ tag {:.lead} กับ text และ blockquote เพื่อเน้นข้อความได้ด้วย

Cover image 200x200 (Circle)

BarLine image 800x100 (lead)

Blocks

สำหรับการใช้ block แนะนำให้แยกการใช้ block แบบต่างๆ ตามนี้คือ:

  • coding block - ใช้สำหรับการเขียนถึงภาษาโปรแกรม - coding (สำหรับภาษาที่รองรับให้ดูเพิ่มเติมได้ที่ Rouge)
  • blockquote - สำหรับใช้กับการ quote หรือข้อความที่อ้างถึง เพราะระบบสามารถจะทำ large quote ให้ได้ด้วย
  • message block - สำหรับใช้เน้นข้อความทั่วๆ ไปในกล่องข้อความ

หมายเหตุ: รูปแบบ font ใน coding block จะเป็น font มาตรฐาน ส่วน blockquote และ message block จะใช้ font สวยงาม ตามปกติของหน้าเว็บ


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0