Build JAR File on Netbeans IDE

การ Build JAR File ใน Netbeans IDE

สำหรับวันนี้ ผมจะพูดถึงเรื่องการสร้างไฟล์ JAR ใน Netbeans IDE เผื่อมีคนที่ยังไม่รู้ คือแต่ก่อนผมจะใช้ Eclipse ในการพัฒนา คือ Export ออกมาเป็นไฟล์ .jar ได้เลย แต่พอย้ายมาพัฒนาบน Netbeans ตอนแรกก็งงว่าทำยังไง สำหรับใน Blog นี้ผมจะยกตัวอย่างตั้งแต่สร้าง Porject ใหม่เลย เพื่อให้รู้ขั้นตอนละเอียดขึ้น

  • ไปที่เมนู File ‣ New Project แล้วเลือก Java ‣ Java Application กด Next

Create Project

ตั้งชื่อ Project คลิกเลือก Create Main Class แล้วกด Finish ไปได้เลย Create Project

  • จากนั้นก็เขียน โปรแกรมของเราขึ้นมา

  • กรณีที่เราต้องมีการเรียกใช้งาน Libraries อื่นหรือ Project เดิมที่เคยเขียนไว้แล้ว ให้ คลิกขวา ที่ชื่อ Project แล้วไปที่ Properties จะแสดงหน้าต่าง Project Properties ขึ้นมา ให้เลือก Libraries ตรง Compile ให้เรา Add Project, Library หรือ JAR ไฟล์ เข้ามาตามที่เราต้องการเรียกใช้งาน

Create Project

  • เมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วต้องการสร้างไฟล์ JAR ให้คลิกขาที่ชื่อโปรเจ็ค แล้วคลิก Clean and Build เท่านี้ก็จะได้ JAR File ออกมาให้ ซึ่งจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อ dist

Create Project

  • จากนั้นให้ไปที่โฟลเดอร์โปรเจ็คที่เราสร้างไว้ เราสามารถ run ไฟล์ jar ได้ โดยเข้าไปที่โฟลเดอร์ dist แล้ว พิมพ์คำสั่ง java -jar ตามด้วยชื่อไฟล์ ตัวอย่างของผมคือ java -jar JavaApplication.jar

Create Project Create Project

  • กรณีที่โปรเจ็คมีการเรียกใช้ไฟล์หรือ config ภายนอก ก็ให้เรา copy เข้ามาไว้ ในโฟลเดอร์ dist นี้นะครับ ไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะหาไฟล์ ไม่เจอ

  • ในกรณีที่โปรแกรมฟ้องเรื่องหา Libraries ที่เราเพิ่มเข้ามาตอนรันไฟล์ jar สามารถแก้ปัญหาได้โดยตั้งค่า Project Properties ตรง Build ‣ Packing ให้คลิกเลือก Copy Dependent Libraries มาด้วยครับ เวลาเรา build jar file มันก็จะ copy Libraries ที่เราเพิ่มเข้ามาไปไว้ในโฟลเดอร์ dist ให้ด้วย เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง JAR File แล้วครับ

Create Project


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0