ติดตั้งโปรแกรมบน macOS ด้วย brew cask

วันนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมบน macOS ด้วย brew cask กัน

Homebrew

Homebrew หรือ brew และ brew cask คือ “The missing package manager for macOS” ซึ่งในส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติม และข้อมูลอ้างอิงต่างๆ จะมีรายละเอียดอยู่ที่นี่แล้ว

โปรแกรมที่เราจะติดตั้งกันวันนี้มี 2 ตัว คือ FreeMind และ LibreOffice ‣ เริ่มแรกเรามาเริ่มต้นด้วยการติดตั้ง brew และ brew cask ให้เรียบร้อยกันก่อน ด้วยการเปิด Terminal จาก Finder หรือค้นหาด้วย Command + Space แล้วใส่ Terminal ลงไปกด Enter จากนั้นที่ Prompt ก็ใช้คำสั่งตามนี้

$/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
$brew tap phinze/homebrew-cask
$brew install brew-cask

คราวนี้ก็มาถึงการติดตั้ง FreeMind ด้วยคำสั่งนี้ brew cask install freemind brew cask install freemind

FreeMind เมื่อเสร็จแล้วก็จะมาถึงคิวถัดไป คือ ติอตั้ง LibreOffice ด้วยคำสั่งนี้ brew cask install libreoffice LibreOffice

ได้เห็นกันแล้วชัดๆ ว่า brew และ brew cask คือสิ่งดีงามที่ช่วยชีวิตเราไว้ ทำให้การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ บน macOS ง่ายขึ้นมากๆ คราวหน้าถ้าจะติดตั้งอะไรก็ให้ใช้คำสั่งพวกนี้ดูก่อนนะ นั่นคือ:

  • หาก่อนว่ามีอะไรที่ติดตั้งได้บ้าง brew cask search
  • หรือ brew cask search <cask-name>
  • แล้วตอนติดตั้งก็ brew cask install <cask-name>
  • ส่วนตอนจะเอาออกก็ brew cask uninstall <cask-name>
  • สุดท้ายถ้าต้องการดูรายการที่ติดตั้งไปก็ใช้ brew cask list

และจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่ บ๊าย บาย Have fun with life and See ya soon!


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0