ติดตั้ง Arch Linux แต่มีแค่ Wi-Fi นะครับ

วันนี้เราจะมาดูกันว่าการติดตั้ง Arch Linux ในแบบที่เราไม่สามารถต่อสาย LAN ได้ จะมีให้ใช้แค่ Wireless บนเครื่อง แล้วเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมจากการติดตั้งแบบปกติกันบ้าง

Arch Linux

ปกติการติดตั้ง Arch Linux จะมีขั้นตอนให้อย่างละเอียดโดยข้อมูลที่ดีที่สุด ให้ดูได้ที่ ArchWiki หน้านี้ และสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งอย่างแรกคือ Live USB ของ Arch Linux ต่อมาเมื่อทำการ boot ด้วย Live USB ขึ้นมาแล้วระบบจะจัดการรัน daemon อย่าง dhcpcd ให้เพื่อเชื่อมต่อเข้า Internet ด้วย LAN แล้วก็ดาวน์โหลดสิ่งต่างๆ มาติดตั้ง โจทย์ของเราในวันนี้คือเมื่อไม่สามารถเอาเครื่องไปต่อ LAN ได้ แล้วจะต้องจัดการตัวเองยังไง?

ขั้นที่ 0 - ซึ่งถือเป็นขั้นแรกก็คือทำเนียน ทำทุกอย่างตามปกติของการติดตั้ง Arch Linux ซึ่งจะมีขั้นตอนให้อย่างละเอียดโดยข้อมูลที่ดีที่สุด ให้ดูได้ที่ ArchWiki หน้านี้ หรือที่ It’s Foss หน้านี้ก็ได้ - แล้วพอก่อนที่เราจะทำการ pacstrap /mnt base base-devel

ขั้นที่ 1 - ก่อน pacstrap ให้เราใช้คำสั่ง iw dev

$ iw dev
phy#0
	Interface wlp9s0
		ifindex 3
		wdev 0x1
		addr bc:77:37:75:97:1b
		ssid true_home2G_b88
		type managed
		channel 11 (2462 MHz), width: 20 MHz, center1: 2462 MHz
		txpower 15.00 dBm

ผลลัพธ์จะได้ออกมาประมาณอย่างที่เห็น (ในตัวอย่างนี้คือหลังจากที่เชื่อมต่อแล้ว จะเห็นค่า ssid ด้วย) นั่นคือเรามี Wireless ให้ใช้ได้อยู่ และปกติ Live USB พอ boot แล้วก็จะมี driver ของ Wireless มาให้เราพร้อมแล้ว การที่เราจะใช้ Wireless เพื่อเชื่อมต่อก็ด้วยการใช้คำสั่ง wifi-menu หลังจากสั่งคำสั่งนี้แล้วเครื่องจะค้นหา ssid ที่เจอทั้งหมด แล้วเราก็เห็นผลลัพธ์จะเป็นหน้าจอประมาณนี้ นั่นคือเราก็เลือก Wi-Fi ของเรา ใส่รหัสแล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปเพื่อจะออกเนทในทันที

wifi-menu

แล้วทีนี้พอเรา pacstrap ก็จะไปได้เรื่อยๆ ล่ะ เพราะระบบสามารถดาวน์โหลดทุกอย่างที่ต้องติดตั้งมาได้เรียบร้อย ตรงนี้จะใช้เวลาสักหน่อย ปล่อยเครื่องทำงานไปเรื่อยๆ พอเสร็จจากนี้เราก็ไปทำตามขั้นตอนการติดตั้งอันถัดไป คือ genfstab เสร็จแล้วก็มาถึงตอนที่เรา arch-chroot /mnt

ขั้นที่ 2 - อันนี้คือพอเรา arch-chroot /mnt เสร็จ เพื่อให้เราสามารถเอา Wireless มาใช้ได้เวลาที่เรา boot กลับขึ้นมาด้วยเครื่องเราเอง (ไม่ใช้ Live USB แล้ว) เราก็ต้องสั่งคำสั่งชุดนี้ คือ

  • pacman -S iw
  • pacman -S dialog
  • pacman -S wpa_supplicant

คำสั่งชุดนี้จะติดตั้งทุกอย่างให้ครบเพื่อที่จะทำให้เรา boot เครื่องด้วย Arch Linux ของเราเองแล้วสามารถที่จะเรียก wifi-menu ขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ Internet ด้วย Wireless ได้อีกครั้ง

จุดที่ยุ่งยาก:

  1. มีเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นนิดหน่อยตอนที่พอเรา boot ด้วย Arch Linux ของเราเอง แล้วใช้คำสั่ง iw dev แต่ไม่มีผลลัพธ์อะไรแสดงขึ้นมาเลย ถ้าเป็นแบบนี้คือให้รู้ว่าถึงตอนนั้นระบบไม่ได้มี driver ไว้ให้แล้ว (เพราะนี่ไม่ใช่ Live USB) เราต้องทำการติดตั้ง driver ให้กับตัว Wireless ของเราเพิ่ม ตัวอย่างเช่นติดตั้ง pacman -S broadcom-wl อันนี้เป็น driver ของ Broadcom - สำหรับวิธีการติดตั้งก็อาจจะทำได้โดยให้ boot เอา Live USB กลับมาก่อน จากนั้นทำการ mount แล้วก็ arch-chroot ให้เรียบร้อยแล้วค่อยลง driver
  2. ถ้าหลังจากที่ login เข้า GNOME ไปแล้ว แต่ Wi-Fi ยังไม่มีขึ้นมา ให้เราจัดการกับตัว Network Manager ด้วยคำสั่งนี้
    • systemctl enable NetworkManager.service และ
    • systemctl start NetworkManager.service

และแล้วเราก็จะได้ Arch Linux มาเป็นของเรา พร้อมกับความรู้ Linux อีกมากมายในระหว่างทาง


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0