แบบฝึกความคิด

แบบฝึกนี้สำหรับการฝึกความคิด ‣ ภายในเวลา 1 นาที ลองหลับตาแล้วคิดถึงสิ่งที่ดีงามต่างๆ เพียงแค่พูดคำต่างๆ เหล่านั้นขึ้นในสมองของเรา ลองดูสิว่าความคิดจะช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้มากแค่ไหนในชีวิตประจำวัน หรือในปัจจุบันขณะนั้นๆ นั่นเอง

Love Companionship Friendship Partnershipขอบคุณภาพของ: johnhain ‣ pixabay

ความสวยงาม ความสดชื่น รื่นรมย์ ความสุข โปร่งโล่งสบาย เบาและผ่อนคลาย สายน้ำใส ไหลไป ไหลไป เงียบๆ ท่ามกลางธรรมชาติ มีเสียงนก มีเสียงลม แดดอุ่นๆ น้ำเย็นๆ ตัวเราเบาสบาย ผ่อนคลาย สดชื่นเวลาที่หายใจเข้า ทิวเขา เมฆสวย ฟ้าใส สบายใจเวลาหายใจออก หายใจเข้าลึกและยาว หายใจออกเบาและสบาย

Amy's Star Fish ขอบคุณภาพของ: Amy Humphries ‣ Unsplash

ดอกไม้สีสวย กลิ่นหอม ชื่นใจ ลมพัดดอกไม้ส่งกลิ่นกระจาย ใบไม้ ต้นไม้ ล้อเล่นไปกับสายลม บางเบา อ่อนโยน นุ่มนวล เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ชีวิตเจริญรุ่งเรือง งอกงาม มั่งคั่ง มั่นคง เติบโต เรียนรู้ มีประสบการณ์ ปลอดภัย อบอุ่น เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และธรรมชาติทั้งมวล

Dirty man’s hand holds a beautiful butterfly ขอบคุณภาพของ: Elijah O’Donell ‣ Unsplash

สายฝนโปรยลงมา ส่งความชุ่มฉ่ำไปทั่ว ป่าสีเขียวสดชื่นสบายตา ท้องฟ้าสีฟ้าสดใส เมฆขาวมาจากไอน้ำ ความรักสามัคคี ปรองดอง กลมเกลียว ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์ความคิดและผลงาน มีคุณค่า มีประสิทธิผล เกิดความก้าวหน้า พัฒนา ยั่งยืน สร้างความสุขไปทั่วถึงกัน อุดมสมบรูณ์ มากมายเป็นอนันต์ ธรรมชาติมีความสุขในความเป็นไปอยู่เสมอๆ

Among waving grasses ขอบคุณภาพของ: Montse Monmo ‣ Unsplash

รอยยิ้ม ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง เบิกบาน เสียงหัวเราะและความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ สีสันของการมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงไป กฎของการเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย ความเป็นไปที่โอบล้อมชีวิตอย่างสมดุล หลับตารู้สึกถึงความขอบคุณ ซาบซึ้งอยู่ในใจ หายใจเข้าลึกและยาว หายใจออกบางเบาและเป็นสุข


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0