ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไง ขอให้เริ่มด้วยความรู้สึกขอบคุณ

Being grateful

ผมตั้งใจจะเขียน blog มานานแสนนาน แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไง และเมื่อไหร่เอาสักที จนมาถึงวันนี้ วันที่ 6 ธันวาคม 2557 – 1 วัน หลังจากวันพ่อแห่งชาติ เป็นอีกครั้งที่ผมรู้สึกห่วงใยและคิดถึงพระมหากษัตริย์ ที่เป็นที่รักของผมและของชาวไทยทุกคนเป็นอย่างล้นพ้น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผมรู้สึกขอบคุณในแผ่นดินเกิด ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ขอบคุณในภาษาและวัฒนธรรมของไทย ขอบคุณในความอ่อนน้อมและ มีเมตตาที่เป็นพื้นฐานของชาวไทยทุกๆ คน ขอบคุณในเสรีภาพของการแสดงออกที่เราพึงมี

ขอบคุณในความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน แหล่งน้ำ ข้าว ปลา อาหาร พืช ผัก ผลไม้ ที่มีอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินนี้ ขอบคุณความสงบสุขร่มเย็น เป็นสุขของวิถีชีวิตที่มีพื้นฐานมาจากความเรียบง่าย และพอประมาณ ขอบคุณศาสนาพุทธ และวิถีปฏิบัติแห่งพุทธะที่คงอยู่สืบมา สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของชาวไทยมาช้านาน

ขอบคุณความรัก ความห่วงใยจากคุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น้อง และครอบครัว ขอบคุณการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันระหว่างเพื่อน คนในชุมชน และผู้คนในสังคม ‣ สุดท้ายต้องขอบคุณพัฒนาการและการเกิดมีขึ้นของเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นอย่างมากในแทบทุกด้าน การติดต่อสื่อสาร เชื่อมต่อระหว่างกันเป็นไปได้แค่ปลายนิ้วสัมผัส ผ่าน devices และ apps ต่างๆ รายล้อมรอบตัว เกือบตลอดเวลากิน เดิน นอน นั่ง ‣ ชีวิตของเราพัฒนาและเปลี่ยนรูปร่าง หน้าตาไปอยู่บ้าง หลายครั้งการจะเริ่มทำอะไรก็ดูจะง่ายไปทั้งหมด แต่ถึงอย่างไรถ้าวันนึงคุณไม่รู้ว่าควรจะเริ่มบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะลงมือทำนั้นอย่างไร การเริ่มด้วยความรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เรากำลังจะลงมือทำก็ดูจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเป็นมงคลยิ่ง

ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไง ขอให้เริ่มด้วยความรู้สึกขอบคุณ

ท้ายนี้ผมขอให้พลังและองค์ความรู้ของจักรวาลจงได้งอกงามและผลิบานในจิตวิญญาณของทุกๆ ท่านโดยทั่วกันเทอญ

ขอขอบพระคุณครับ


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0