วันพระ ปี 2561

วันพระ / วันธรรมสวนะ / วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) - wiki

วันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ) ‣ สำหรับปีพ.ศ. 2561 วันพระตรงตามวันที่ในตารางด้านล่างนี้คือ:

มกราคม

จันทร์ 1อังคาร 9อังคาร 16พุธ 24พุธ 31
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2แรม 8 ค่ำ เดือน 2แรม 15 ค่ำ เดือน 2ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

กุมภาพันธ์

พฤหัสบดี 8พุธ 14พฤหัสบดี 22
แรม 8 ค่ำ เดือน 3แรม 14 ค่ำ เดือน 3ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

มีนาคม

พฤหัสบดี 1 วันมาฆบูชาศุกร์ 9ศุกร์ 16เสาร์ 24เสาร์ 31
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4แรม 8 ค่ำ เดือน 4แรม 15 ค่ำ เดือน 4ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

เมษายน

อาทิตย์ 8เสาร์ 14อาทิตย์ 22อาทิตย์ 29
แรม 8 ค่ำ เดือน 5แรม 14 ค่ำ เดือน 5ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

พฤษภาคม

จันทร์ 7จันทร์ 14อังคาร 22อังคาร 29 วันวิสาขบูชา
แรม 8 ค่ำ เดือน 6แรม 15 ค่ำ เดือน 6ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

มิถุนายน

พุธ 6 วันอัฏฐมีบูชาอังคาร 12พุธ 20พุธ 27
แรม 8 ค่ำ เดือน 7แรม 14 ค่ำ เดือน 7ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

กรกฎาคม

พฤหัสบดี 5พฤหัสบดี 12ศุกร์ 20ศุกร์ 27 วันอาสาฬหบูชา
แรม 8 ค่ำ เดือน 8แรม 15 ค่ำ เดือน 8ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8-8ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8-8

สิงหาคม

เสาร์ 4เสาร์ 11อาทิตย์ 19อาทิตย์ 26
แรม 8 ค่ำ เดือน 8-8แรม 15 ค่ำ เดือน 8-8ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

กันยายน

จันทร์ 3อาทิตย์ 9จันทร์ 17จันทร์ 24
แรม 8 ค่ำ เดือน 9แรม 14 ค่ำ เดือน 9ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

ตุลาคม

อังคาร 2อังคาร 9 วันสารทไทยพุธ 17พุธ 24 วันออกพรรษา
แรม 8 ค่ำ เดือน 10แรม 15 ค่ำ เดือน 10ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

พฤศจิกายน

พฤหัสบดี 1พุธ 7พฤหัสบดี 15พฤหัสบดี 22 วันลอยกระทงศุกร์ 30
แรม 8 ค่ำ เดือน 11แรม 14 ค่ำ เดือน 11ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12แรม 8 ค่ำ เดือน 12

ธันวาคม

ศุกร์ 7เสาร์ 15เสาร์ 22อาทิตย์ 30
แรม 15 ค่ำ เดือน 12ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1แรม 8 ค่ำ เดือน 1

© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0