โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม-บทนำ

มาเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึมด้วยภาษาจาวากัน

เนื่องจากห่างหายไปนานกับเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม เรียนผ่านมาหลายปีแล้ว จนผมลืมไปแทบหมดสิ้น พอมาทำงานจริงก็ไม่ได้นำเอามาใช้แบบเต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ เพราะงานที่ทำก็เป็นงานที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก แต่เนื่องจากเราทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน ถ้าเกิดเจอปัญหาหรือต้องพัฒนาระบบที่มันใหญ่ขึ้น หรือซับซ้อนขึ้นก็ต้องใช้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึมที่มีประสิทธิภาพที่สุดนำมาแก้ปัญหา

เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ผมจะเขียน blog เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม ไปยาวๆ จนจบเลยทีเดียว คือผมจะเริ่มทบทวนและเขียน blog ไว้กันลืม

โครงสร้างข้อมูล

คือ รูปแบบของการจัดเรียงข้อมูล ซึ่งจะมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น Array, Linked Lists, Hash, Tree, Graphs เป็นต้น

อัลกอรึทึม

คือ ลำดับขั้นตอนวิธีในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีอย่างถูกต้องแล้ว จะสามารถแก้ปัญหาได้ตามความต้องการ

ในบทต่อไปจะว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญและนำมาใช้งานบ่อยๆ ไล่เรียงไปจาก Array, Linked Lists, Hash, Tree, Graphs ‣ เพราะวันนี้มีเวลาเขียนจำกัด เอาแค่เกริ่นๆ ไปก่อนว่าจะเขียนอะไรต่อไป


© 2017-2018 Solution Dee Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Powered by Hydejack v7.3.0